بهار من tag:http://nanii.mihanblog.com 2020-08-01T13:39:22+01:00 mihanblog.com در میان پائیز و زمستان.. 2017-12-22T11:40:53+01:00 2017-12-22T11:40:53+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/56 نادی __ زمستان برای من تداعی گر سرماست منم که سرمایی..پس امیدی به دوستی مون نمی رود..همه اش خداروشکر میکنم که ساکن مناطق سردسیری نبودم آنوقت جه کار باید می کردم ..فکر کنم عین یک خرس قطبی از اول زمستان توی تختم می خزیدم و زندگی را واسه سه ماه تعطیلش می کردم..خنده داره..نه؟دیروز داشتم به این فکر می کردم که چطور همه ی فصل ها با روز شروع میشن و درست با طلوع اولین آفتاب صبحگاهی در میزنند و به خانه های ما وارد میشدند..اما زمستان از شب قبل آنهم دریک شب بلندپیداش میشه.. ماسک  آدمای گرم و مهربان را به همه اش خداروشکر میکنم که ساکن مناطق سردسیری نبودم آنوقت جه کار باید می کردم ..
فکر کنم عین یک خرس قطبی از اول زمستان توی تختم می خزیدم و زندگی را واسه سه ماه تعطیلش می کردم..
خنده داره..نه؟
دیروز داشتم به این فکر می کردم که چطور همه ی فصل ها با روز شروع میشن و درست با طلوع اولین آفتاب صبحگاهی در میزنند و به خانه های ما وارد میشدند..
اما زمستان از شب قبل آنهم دریک شب بلندپیداش میشه..
ماسک  آدمای گرم و مهربان را به صورت خود میزنه و لابلای مهمان ها  وول میخورد ..
ومیان شادی و سرخوش های ما شب را به صبح می رساند..

زمستان قطعا مثل سایر فصول پراز نمادهای زیباست..
امانه برای من...
 و بجاش این متن را نوشتم

تنگِ پائیز می نشینم تا روز آخری یه دل سیر نگاش کنم..
زل می زنم به چشماش..ته نگاهش یک اندوه ناتمام نشسته ..
چه رازی در دلش نهان کرده که اورا زیبا و خواستنی کرده ..رازی که حسرت
دست یافتنش به دل آدم مانده..
شبیه کسیِ که عشق را کنار نبودنش تجربه کرده باشی..
یه چیزی در خنکای صبحش
در زرد و نارنجی برگ های رقصانش
در نم نم بارانش نفس می کشد
که به خاطرات جان دوباره می دهد
و روح را مجنون و حیران..

میدانم هنوز منتظره نگفته حرفاشو بفهمم
.
.
.
و من هنوز نتواستم بفهمم چی میخواد بگه..
و بی خداحافظی و رازآلود مرا درسکوت تنها گذاشت و رفت...
]]>
پائیز 2017-12-21T07:30:30+01:00 2017-12-21T07:30:30+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/54 نادی __ تنگ ِ پاییز می نشینم تا روز آخری یک دل سیرنگاش کنم. زل میزنم به چشمانش..ته نگاهش یک اندوه ناتمام دارد..چه رازی در دلش نهان دارد که اینگونه زیبا و دلربایشساخته..رازی که حسرت دست یافتن را به دل  آدم گذاشته..شبیه کسی که عشق را کنار نبودنش تجربه کرده باشی..یه چیزی در خنکای صبحشدر زردی و نارنجی برگ های رقصانشدر نم نم بارانش نفس می کشد..که خاطره ی ترا زنده می کندباز بی قرارم میکندو روحم  را مجنون..نوید یک احساس شیرینو یک مهربانی دور..تا نرفته...تا دیر نشده عاشق شو..
نگاش کنم. زل میزنم به چشمانش..

ته نگاهش یک اندوه ناتمام دارد..

چه رازی در دلش نهان دارد که اینگونه زیبا و دلربایش

ساخته..رازی که حسرت دست یافتن را به دل  آدم گذاشته..

شبیه کسی که عشق را کنار نبودنش تجربه کرده باشی..

یه چیزی در خنکای صبحش

در زردی و نارنجی برگ های رقصانش

در نم نم بارانش نفس می کشد..

که خاطره ی ترا زنده می کند

باز بی قرارم میکند

و روحم  را مجنون..


نوید یک احساس شیرین

و یک مهربانی دور..

تا نرفته...

تا دیر نشده عاشق شو..

]]>
از دوست داشتن تا... 2017-09-17T07:56:29+01:00 2017-09-17T07:56:29+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/53 نادی __ کافیه بدانی یکی دوستت دارد تا حالت خوب شودهمیشه دلم میخواد حالت خوب باشد..ینی چون من دوستت دارم تو باید حالت خوب باشد..یاد خدا افتادم که بارها این جمله را درِ گوشم نجوا کرده...واقعا تایکی هست که دوستت بدارد چرا باید حالت بد شود
همیشه دلم میخواد حالت خوب باشد..
ینی چون من دوستت دارم تو باید حالت خوب باشد..

یاد خدا افتادم که بارها این جمله را درِ گوشم نجوا کرده...
واقعا تایکی هست که دوستت بدارد چرا باید حالت بد شود
]]>
تو و خدا 2017-08-20T08:28:33+01:00 2017-08-20T08:28:33+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/52 نادی __ چه خوبه یکی را داشته باشی که همیشه و تا ابد دوستش بداری یکی که میدانی هیچوقت بهت دروغ نگفته و نمیگه...حتی وقتی خواسته ات رو اجابت نمیکند دلت نمیاد ازش دلخور بشی قضاوتش کنی..ناراحت میشم اما صبر میکنم تا اون طوفانی که در آسمان دلم بلند شده و جلوی دیدم را گرفته نشست کند وقتی آرام شود باز اورا همان جا ایستاده به انتظار می بینم...کاش بر روی زمینش کسی بود که تا این حد دوستش بدارم کسی که مرا دوست دارددوست داشتن خدا بدون تو یه چیزی را کم دارددوست داشتن تو هم بدون خدا یه چیزی را کم خواهد داشت تو و خدا دو چه خوبه یکی را داشته باشی که همیشه و تا ابد دوستش بداری یکی که میدانی هیچوقت بهت دروغ نگفته و نمیگه...
حتی وقتی خواسته ات رو اجابت نمیکند دلت نمیاد ازش دلخور بشی قضاوتش کنی..
ناراحت میشم اما صبر میکنم تا اون طوفانی که در آسمان دلم بلند شده و جلوی دیدم را گرفته نشست کند وقتی آرام شود باز اورا همان جا ایستاده به انتظار می بینم...
کاش بر روی زمینش کسی بود که تا این حد دوستش بدارم کسی که مرا دوست دارد
دوست داشتن خدا بدون تو یه چیزی را کم دارد
دوست داشتن تو هم بدون خدا یه چیزی را کم خواهد داشت تو و خدا دوقلوی بهم چسبیده اید هیجوقت نمی توان سوا و جداگانه دوستون داشت..
آدما تا عاشق نشن کالند.. ]]>
وقتی احساس واژه میشود 2017-08-05T10:54:51+01:00 2017-08-05T10:54:51+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/51 نادی __ وقتی با خودت حرف می زنی..یعنی تنهایی..وقتی برای دل خودت می نویسی یعنی تنهایی.. البته تنهایی چیز بدی  نبود و نیست..عادت هامو عوض کردیاد گرفتم بجای حرف زدن ،نوشتن رو یادبگیریم..یاد گرفتم توی خودم فرو برم...کم کم یادگرفتم تو کوچه پس کوچه های خیالمشانه به شانه ی خودم قدم بزنم..و هر روز توی این قدم زدن هام با خودم آشناتر بشم..حالا این وسط گاهی که یکی را به تنهایی خود راه بدهی. حتما فکرکردممحرمه..کاش آدما یاد می گرفتن محرم باشند..امن باشند...اما ظاهرا محرم بودن چندتا معنا بیشتر نداره..او وقتی برای دل خودت می نویسی یعنی تنهایی..
 البته تنهایی چیز بدی  نبود و نیست..عادت هامو عوض کرد
یاد گرفتم بجای حرف زدن ،نوشتن رو یادبگیریم..
یاد گرفتم توی خودم فرو برم...کم کم یادگرفتم تو کوچه پس کوچه های خیالم
شانه به شانه ی خودم قدم بزنم..
و هر روز توی این قدم زدن هام با خودم آشناتر بشم..

حالا این وسط گاهی که یکی را به تنهایی خود راه بدهی. حتما فکرکردم
محرمه..
کاش آدما یاد می گرفتن محرم باشند..
امن باشند...

اما ظاهرا محرم بودن چندتا معنا بیشتر نداره..
اونایی که نسبت خونی دارند و اونایی که بواسطه یه
صیغه محرم میشن..
گروه اول محرمند که نگهبان تو باشند..
گروه دوم هم محرم میشن که در انحصارشون باشی...
]]>
دوستی... 2017-08-02T15:27:22+01:00 2017-08-02T15:27:22+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/50 نادی __ سعید رو از خیلی سال پیش می شناختم یه دوستی خانوادگی قشنگ توام با احترام بودبرای حرف زدن با او هیچ ترس و هراسی از قضاوت خودش و دیگران نداشتم چون در همه ی اون سالها سلامتی اخلاق این آدم روشنشده بود ...خیلی وقتا که باش کار داشتم و به خانمش میگقتم تا واسطه بشه ..بهم میگفت چرا خودت مستقیما بهش زنگ نمی زنی...منم همیشه میگفتم نمیخوام تو رودرواسی بندازم لااقل اگر عذر و بهانه دارد به تو میگه و اینطور موضوع بدون دلخوری تمام میشه...اینو گفتم تا بگم خانمش هم به اندازه ی کافی ازش برای حرف زدن با او هیچ ترس و هراسی از قضاوت خودش و دیگران نداشتم چون در همه ی اون سالها سلامتی اخلاق این آدم روشن
شده بود ...خیلی وقتا که باش کار داشتم و به خانمش میگقتم تا واسطه بشه ..بهم میگفت چرا خودت مستقیما بهش زنگ نمی زنی...
منم همیشه میگفتم نمیخوام تو رودرواسی بندازم لااقل اگر عذر و بهانه دارد به تو میگه و اینطور موضوع بدون دلخوری تمام میشه...
اینو گفتم تا بگم خانمش هم به اندازه ی کافی ازش شناخت داشت...
.
گذشت و گذشت که نمیدانم چه چیزی تو زندگیشون کم اومد که باعث شد این دوستی رو با ابراز علاقه طاق بزند...
.
.
رابطه ای که نه راه پیش داشت نه راه پس..
از ان جهت میگم گاهی بهمین راحتی یه رابطه زیبای دوستانه را خراب می کنیم

دوستی یه رابطه امن زیباست که خالصانه ترین احساسات در آن جریان داره
یه چیزی شبیه به رابطه آدمی با خداست..
روابط دوستانه خالص و بی ریا شاید زیر مجموعه رابطه با خدا باشد
کیه که میتواند ادعا کند که به این رابطه ی زیبای دوستی بی نیاز است ...
کسی که راحت و بی پرده باش حرف بزنی
کسی که همه جوره جاهای خالی رو پر میکند...

همیشه در دسترس باشد...

اما وقتی پای احساس به رابطه باز میشه دیگر با اعتبار قبلی نمیتوان ادامه داد..
دیگر نه دوستیم نه ...
]]>
دوست مجازی... 2017-08-02T15:11:30+01:00 2017-08-02T15:11:30+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/49 نادی __ امروز نبودی تا احساس خوب زندگی، خودم را باهات تقسیم کنم ...میدانی مشکل تو چیست  حس میکنم صداقت مرا باور نداری...شاید فکر میکنیدوست مجازی،مجازیه...سراسر وهم و خیاله..مث خیلی از مقولات زندگی قابل اثبات نیست..ینی موجودیتش موهوم است. اصولا برای تایید موجودیت هرچیز وابسته به حواس پنجگانه خود هستیم پس تا وقتی که دوست مجازی را نمیتوان با چشم دید و حضور فیزیکی آن را تایید کرد فقط یک انرژی نامرئی به حساب میاد که گاهی تبدیل به کلمات تایپ شده یک پیام در میاد...در واقع با نیروی ورای مکان و زمان ارتبا
میدانی مشکل تو چیست  حس میکنم صداقت مرا باور نداری...شاید فکر میکنی
دوست مجازی،مجازیه...سراسر وهم و خیاله..مث خیلی از مقولات زندگی قابل اثبات نیست..ینی موجودیتش موهوم است.
اصولا برای تایید موجودیت هرچیز وابسته به حواس پنجگانه خود هستیم پس تا وقتی که دوست مجازی را نمیتوان با چشم دید و حضور فیزیکی آن را تایید کرد فقط یک انرژی نامرئی به حساب میاد که گاهی تبدیل به کلمات تایپ شده یک پیام در میاد...
در واقع با نیروی ورای مکان و زمان ارتباط می گیریم و این نیروی نمی تواند قابلیت های انسانی پیرامون ما را داشته باشد... ]]>
چندخط برای یه دوست خاص 2017-06-26T12:34:57+01:00 2017-06-26T12:34:57+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/48 نادی __ پسر چه حافظه ای داری تو...حتی اگر تاریخ تولد این همه دوست رو یه گوشه ای یادداشت کرده باشی اما همین که با این همه مشغله حواست هست که مرتب چک کنی که تبریک هیچ کدام فراموشت نشه..قشنگه...ممنونم دوست عزیز...دلم میخواد همیشه پراز حس زندگی باشی.....امیدوارم با خودت به صلح برسی...تا بی نهایت حتی اگر تاریخ تولد این همه دوست رو یه گوشه ای یادداشت کرده باشی
 اما همین که با این همه مشغله حواست هست که مرتب چک کنی که تبریک
 هیچ کدام فراموشت نشه..قشنگه...
ممنونم دوست عزیز...
دلم میخواد همیشه پراز حس زندگی باشی..

.
.
.
امیدوارم با خودت به صلح برسی...تا بی نهایت

]]>
برای تو 2016-10-23T14:28:40+01:00 2016-10-23T14:28:40+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/47 نادی __ هنوز هم دوستت دارمخسته نمیشم از دوست داشتنت... نوشته شده در سه‌شنبه 2 شهریور 1395ساعت 11:45

هنوز هم دوستت دارم

خسته نمیشم از دوست داشتنت...


نوشته شده در سه‌شنبه 2 شهریور 1395ساعت 11:45
]]>
چرا تردید 2016-10-23T14:11:47+01:00 2016-10-23T14:11:47+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/45 نادی __ دقت کردم وقتی میاد طرفت...بهش راه نمیدی..وقتی تو به سمت او کشیده میشی ..حال نوبت اوست که راه ندهد..معنای این کارا چیه؟چرا تکلیفت رو با خودت روشن نمیکنی..+ نمیدونم ...انگاری یه ترس درونیه..نمیدونم حس میکنم هر دومون دلمان میخواد این حسزیبای دوست داشتن رو باهم زندگی کنیم..اما..._اما چی؟+ اما همان ترس موهوم ناشی از واقعیت های زندگی مون و موانعیکه به آن واقفیم..._یا رومی ،روم باش یا که زنگی زنگ...و تردیدت رو حل کن...تردیدهایی که فرصت های زندگی رو می سوزاند. نوشته شده در جمعه 29 مرداد 1395ساعت

دقت کردم وقتی میاد طرفت...بهش راه نمیدی

.

.

وقتی تو به سمت او کشیده میشی ..حال نوبت اوست

که راه ندهد..

معنای این کارا چیه؟

چرا تکلیفت رو با خودت روشن نمیکنی..

+ نمیدونم ...انگاری یه ترس درونیه..

نمیدونم حس میکنم هر دومون دلمان میخواد این حس

زیبای دوست داشتن رو باهم زندگی کنیم..اما...

_اما چی؟

+ اما همان ترس موهوم ناشی از واقعیت های زندگی مون و موانعی

که به آن واقفیم...

_یا رومی ،روم باش یا که زنگی زنگ...و تردیدت رو حل کن...


تردیدهایی که فرصت های زندگی رو می سوزاند.


نوشته شده در جمعه 29 مرداد 1395ساعت 10:43
]]>
عشق مالیخولیای محبوب من 2016-07-19T06:16:25+01:00 2016-07-19T06:16:25+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/43 نادی __                                                                                              &n

 مالیخولیای محبوب من

       

                

                                                                                                                                                                

کتاب مجموعه داستان  "مالیخولیای محبوب من " از هشت قصه تشکیل شده است

که تم اصلی  هفت قصه آن زندگی زنانی ست که ترک شده اند و تنهایی  خاطرات خود

را مرور میکنند گویی توان دوباره برخاستن و از سر گرفتن زندگی رو ندارند زن های که

عشق آنها روضعیف و ناتوان میکند ...


راستتش تکرار حرمان و رنج شنکجه آور هجران تهوع آور است . و چندباری از ادامه ی خوانش

کتاب منصرف شدم و دقایقی آنرا کنار گذاشتم...اما خیلی زود پشیمان می شدم .

آخه از اضافه شدن یک کتاب نیمه خوانده به قفسه ی کتاب  بیزار بودم...


 داستان تجربه  های  تلخی که شاید بعضی از ما ، آن را زیسته ایم ولی چگونگی مواجه ی با آن رو

نیاموختیم  و یک عمر با مرور خاطرات جریان زندگی خود را متوقف کردیم..


خانم بهاره رهنما کتاب رو تقدیم به دخترش و دیگر دخترکان سرزمین خود کرده و در ادامه

گفته " که نمی دانم آرزو کنم روزی عاشق بشوند یا نشوند.."

به نظر من عشق اتفاق زیبایی است که معمولا هیچ شناختی از آن نداریم و همه تعریف هایی که ازآن

شنیده ایم در حد تجربه های فردی بوده ، تجربه ای که ما رو به خودشناسی می رساند.

تجربه ای که ما رو توانمند تر کند..


درسته مرور خاطرات  قهرمان هر قصه تلخ بوده  اما نمیتوان منکر آن شد و باید قبول کرد که معنا

وجه دیگر تلخی است و شایدبهتراست در کنار مرور خاطرات  یاد بگیریم چگونه قوی شویم و از چالش های

عاطفی خود عبور کنیم...


از میان قصه های کتاب،  داستان  "فلامینگو "را بیش بقیه دوست داشتم...باران عزیز سپاس از هدیه زیبا و دلپذیرت
]]>
عشق یادت نرود 2016-07-19T06:15:25+01:00 2016-07-19T06:15:25+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/42 نادی __ وقتی هنوز بتوان دوست بداری..وقتی هنوزم  غیر از خانواده ات کسان بیشتری رو به دلت راه بدهی...وقتی هنوزم چیزای هست که توجهت رو به خودجلب کند تا بهانه ای برای دوست داشتنزندگی  شوند...ینی  عشق را به یاد داریآفتابی که غروب ندارد...

وقتی هنوز بتوان دوست بداری..

وقتی هنوزم  غیر از خانواده ات

کسان بیشتری رو به دلت راه بدهی...

وقتی هنوزم چیزای هست که توجهت رو به خود

جلب کند تا بهانه ای برای دوست داشتن

زندگی  شوند...

ینی  عشق را به یاد داری

آفتابی که غروب ندارد...

]]>
میدانی... 2016-07-19T06:13:58+01:00 2016-07-19T06:13:58+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/41 نادی __ رد پای بعضی ها ،از زندگی آدمبه دست هیچ فراموشی ایپاک نمی شود...

رد پای بعضی ها ،از زندگی آدم

به دست هیچ فراموشی ای

پاک نمی شود...

]]>
خدایا 2016-07-19T06:08:25+01:00 2016-07-19T06:08:25+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/39 نادی __ نمیدونم خاصیت ماه رمضان  است.یا مراقبه یاختیاری ماست که باعث می شود توجه بیشتری به رفتار و عملکرد خود داشته باشم...توجهی که تمرکز ذهن را می افزود و تمرکزی کهکمک میکرد از نیروی عقل و اندیشه ی خود بهرهببرم ینی مدام در حال ارزیابی  رفتارهام بودم...خدایا کمکم کن در سایر اوقات سال هم به اینمراقبه و توجه ادامه بدهم تا حس رضایت و آرامشو ارتباط عمیق تری را تجربه کنم...                      

نمیدونم خاصیت ماه رمضان  است.یا مراقبه ی

اختیاری ماست که باعث می شود توجه بیشتری

به رفتار و عملکرد خود داشته باشم...

توجهی که تمرکز ذهن را می افزود و تمرکزی که

کمک میکرد از نیروی عقل و اندیشه ی خود بهره

ببرم ینی مدام در حال ارزیابی  رفتارهام بودم...

خدایا کمکم کن در سایر اوقات سال هم به این

مراقبه و توجه ادامه بدهم تا حس رضایت و آرامش

و ارتباط عمیق تری را تجربه کنم...

  

                                       عید فطر بر همگان مبارک باشد.

]]>
یادآوری.. 2016-07-19T06:06:34+01:00 2016-07-19T06:06:34+01:00 tag:http://nanii.mihanblog.com/post/38 نادی __ تولدم مبارک. وقتی یه دوست مجازی به مناسبت تولدم سوپرایزم میکند                                                                        &nb

وقتی یه دوست مجازی به مناسبت تولدم سوپرایزم میکند


                                                                                                                        


مدتی پیش به بهانه ای آدرس محل سکونتم را گرقت  نمیدانستم چه خیالی دارد...

بسته ی پستی که رسید حسابی ذوق کردم..اصلا انتظارش رو نداشتم

شادی جونم ممنونم

چه تابستان به یاد ماندنی خواهد شد با مطالعه کتابایی که فرستادی...باز هم تابستان آمد و روز تولدم رو با خود آورد...

و من دوباره به دنیا می آیم..

43 رو پر کردم و وارد 44  سالگی میشوم ...

هنوز هم مث سال های نوجوانی و جوانی  زندگی رو زیبا و دوست داشتنی میبینم

و مث کودکی که تازه محیط پیرامون خود را کشف میکند و با  هر چیز کوچکی لذت می برد

اوقاتم  را سپری میکنم


امسال سالروز تولدم با سوپرایز شادی جان  خاطره ی زیبای دیگری به دفتر خاطراتم افزود

امیدوارم همه ی لحظاتت پر خاطره و زیبا باشد.]]>